0
Co będzie Ci potrzebne za... 5, 10, 15 lat?

Fundacja Rozwoju, Edukacji i Technologii powstała z chęci i pasji do badania i wyznaczania trendów przyszłości. Zmieniająca się rzeczywistość wymusza na organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach generowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, które zwiększają ich przewagę konkurencyjną w różnych obszarach.

Ważny dla nas jest nie tylko rozwój instytucjonalny, ale przede wszystkim rozwój jednostki, aby odnalazła się w nowych czasach i mogła realizować swoje cele osobiste, rozwojowe i biznesowe.

Rozwój

Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, jednostek rządowych i samorządowych, edukacji oraz biznesu.

Edukacja

Wspieranie rozwoju edukacji wszystkich grup wiekowych, realizacja projektów edukacyjnych i społecznych oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań edukacyjnych.

Technologie

Wspieranie projektowania, wdrażania oraz ewaluowania rozwiązań technologicznych w organizacjach i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii przyszłości.

Fundację Rozwoju, Edukacji i Technologii stworzyliśmy, aby wspierać zarówno instytucje publiczne, edukacyjne jak i biznes w kreowaniu oraz wdrażaniu nowych rozwiązań niezbędnych w dynamicznie zmieniającym się świecie cyfrowym.
Marek Banaszak
Ekspert Fundacji

Nasze DNA=3xP

Partnerstwo

Wszystkie projekty realizujemy zgodnie z zasadą pełnego partnerstwa oraz zaufania. Dzięki temu nie tylko nawiązujemy wieloletnie kontakty biznesowe, ale również przyjacielskie.

Profesjonalizm

Każdy projekt realizowany przez nas jest na najwyższym poziomie merytorycznym. Aby zrealizować ten cel zapraszamy do współpracy ekspertów z różnych dziedzin.

Ponadczasowość

Projekty oraz inicjatywy realizowane przez nas nie tylko odpowiadają współczesnym czasom, ale często je wyprzedzają. Dzięki temu wyznaczamy trendy.

PARTNERSTWO 100%
PROFESJONALIZM 100%
PONADCZASOWOŚĆ 100%
Każde działanie związane z projektowaniem produktów i usług realizujemy w pełnym partnerstwie z klientem. To jeden z aspektów naszego DNA.
dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu

Nasza Misja

Wspieramy inicjatywy i realizujemy projekty dla ludzi, którzy wyznają podobne wartości do nas. Bazujemy na wiedzy, doświadczeniu i kreatywności, dzięki czemu każdy projekt otwiera nam i naszym współpracownikom szansę na rozwój w nowych obszarach.

Nasza Wizja

Jesteśmy organizacją, gdzie na zasadach partnerstwa nie tylko staramy się nadążać za trendami, ale przede wszystkim je wyznaczamy!

Nasze inicjatywy, projekty, publikacje i produkty służą przyszłości.

Firma czy organizacja nie istnieje bez człowieka. Dlatego najważniejsi dla nas przy realizacji projektów są ludzie i ich potrzeby.
dr Krzysztof Patkowski
Ekspert Fundacji

Cele i działania strategiczne

Prowadzenie badań naukowych i analiz związanych z rozwojem, edukacją, promocją zdrowia psychicznego i fizycznego, nowymi technologiami, cyfryzacją, przedsiębiorczością i rynkiem pracy.

Popularyzacja wiedzy i wyników badań naukowych związanych z rozwojem, edukacją, promocją zdrowia psychicznego i fizycznego, nowymi technologiami, cyfryzacją, przedsiębiorczością i rynkiem pracy.

Upowszechnianie nauki i nowoczesnych technologii poprzez prowadzenie projektów o charakterze badawczym, edukacyjnym i społecznym w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, uczelniach wyższych, instytucjach publicznych i instytucjach kultury.

Prowadzenie projektów mających na celu promocję zdrowia psychicznego i fizycznego oraz promocję kultury fizycznej i sportu w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczelniach wyższych.

Realizacja projektów służących aktywizacji indywidualnego potencjału dzieci i młodzieży  oraz promocji idei społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja projektów oraz wsparcie biznesu i instytucji publicznych we wdrażaniu nowych technologii, w szczególności wykorzystujących sztuczną inteligencję, big data, rozszerzoną rzeczywistość oraz inne innowacyjne technologie wspierające rozwój kompetencji pracowników i wspierające działania operacyjne organizacji. 

Prowadzenie projektów oraz propagowanie rozwoju kompetencji społecznych oraz postaw związanych z ideą zrównoważonego rozwoju, ekologią, ochroną przyrody oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego

Prowadzenie projektów związanych z rozwojem kompetencji społeczności lokalnych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji. 

Realizacja projektów służących aktywizacji zawodowej osób 50+, osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie lub technologicznie i wykorzystaniu ich potencjału.

Prowadzenie kursów, warsztatów i szkoleń stacjonarnych i online grupowych i indywidualnych związanych z działalnością statutową.

Projektowanie i produkcja materiałów edukacyjnych, w szczególności gier planszowych i komputerowych, stron www, platform edukacyjnych, aplikacji na urządzenia mobilne, kursów e-learningowych, materiałów audio i video, programów radiowych i telewizyjnych, narzędzi i testów psychometrycznych.

Publikacja wydawnictw papierowych i elektronicznych, w szczególności raportów, opracowań, analiz, broszur i monografii, materiałów audio i video związanych z działalnością statutową.

Doradztwo organom administracji rządowej i samorządowej, instytucjom edukacyjnym, przedsiębiorstwom, fundacjom i stowarzyszeniom w zakresach związanych z rozwojem, edukacją, promocją zdrowia psychicznego i fizycznego, nowymi technologiami, cyfryzacją, przedsiębiorczością i rynkiem pracy.

Projektowanie i wytwarzanie rozwiązań technologicznych związanych z rozwojem i edukacją, w szczególności, algorytmów sztucznej inteligencji oraz mechanizmów uczenia maszynowego.

.