FUNDACJA ROZWOJU, EDUKACJI I TECHNOLOGII

...z chęci i pasji do badania oraz wyznaczania trendów przyszłości.

0
Co będzie Ci potrzebne za... 5, 10, 15 lat?

Wizja i Misja

Naszą misją jest wspieranie inicjatyw i projektów ludzi, którzy chcą zmieniać rzeczywistość na lepszą.

Naszą wizją jest dostarczanie rzetelnej wiedzy różnym grupom społecznym w oparciu o prowadzenie badań i analiz, budowanie współpracy pomiędzy ekspertami oraz tworzenie sieci wymiany wiedzy.

Rozwój

Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych,
organizacji pozarządowych, jednostek rządowych
i samorządowych, edukacji oraz biznesu.

Edukacja

Wspieranie edukacji wszystkich grup wiekowych, realizacja projektów edukacyjnych i społecznych oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań edukacyjnych.

Technologie

Wspieranie projektowania, wdrażania oraz ewaluacja rozwiązań technologicznych w organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem technologii przyszłości.

Nasze DNA = 3xP​

Partnerstwo

Wszystkie projekty realizujemy zgodnie z zasadą pełnego partnerstwa oraz zaufania. Dzięki temu nie tylko nawiązujemy wieloletnie kontakty biznesowe, ale również przyjacielskie.

Profesjonalizm

Każdy projekt realizowany przez nas jest na najwyższym poziomie merytorycznym. Aby zrealizować ten cel zapraszamy do współpracy ekspertów z różnych dziedzin.

Ponadczasowość

Projekty oraz inicjatywy realizowane przez nas nie tylko odpowiadają współczesnym czasom, ale często je wyprzedzają. Dzięki temu wyznaczamy trendy.

"Każde działanie związane z projektowaniem produktów i usług realizujemy w pełnym partnerstwie z klientem. To jeden z aspektów naszego DNA."
dr Łukasz Fojutowski
Prezes Zarządu Fundacji
0 +
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Cele i działania strategiczne

BADANIA I ANALIZY

Prowadzenie badań naukowych i analiz związanych z rozwojem, edukacją, promocją zdrowia psychicznego i fizycznego, nowymi technologiami, cyfryzacją, przedsiębiorczością i rynkiem pracy.

POPULARYZACJA WIEDZY

Popularyzacja wiedzy i wyników badań naukowych związanych z rozwojem, edukacją, promocją zdrowia psychicznego i fizycznego, nowymi technologiami, cyfryzacją, przedsiębiorczością i rynkiem pracy.

UPOWSZECHNANIE NAUKI

Upowszechnianie nauki i nowoczesnych technologii poprzez prowadzenie projektów o charakterze badawczym, edukacyjnym i społecznym.​

REALIZACJA PROJEKTÓW

Realizacja projektów oraz wsparcie biznesu i instytucji publicznych we wdrażaniu nowych technologii, w szczególności wykorzystujących sztuczną inteligencję, big data, rozszerzoną rzeczywistość oraz inne innowacyjne technologie wspierające rozwój kompetencji pracowników i wspierające działania operacyjne organizacji. Prowadzenie projektów oraz propagowanie rozwoju kompetencji społecznych i postaw związanych z ideą zrównoważonego rozwoju, ekologią, ochroną przyrody oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Prowadzenie kursów, warsztatów i szkoleń stacjonarnych i online (grupowych i indywidualnych) związanych z działalnością statutową. Projektowanie i produkcja materiałów edukacyjnych, w szczególności gier planszowych i komputerowych, stron www, platform edukacyjnych, aplikacji na urządzenia mobilne, kursów e-learningowych, materiałów audio i video, programów radiowych i telewizyjnych oraz narzędzi i testów psychometrycznych

PUBLIKACJE

Publikacja wydawnictw papierowych i elektronicznych, w szczególności; raportów, opracowań, analiz, broszur i monografii, materiałów audio i video związanych z działalnością statutową

DORADZTWO

Doradztwo organom administracji rządowej i samorządowej, instytucjom edukacyjnym, przedsiębiorstwom, fundacjom i stowarzyszeniom w zakresach związanych z rozwojem, edukacją, promocją zdrowia psychicznego i fizycznego, nowymi technologiami, cyfryzacją, przedsiębiorczością i rynkiem pracy

PROJEKTOWANIE

Projektowanie i wytwarzanie rozwiązań technologicznych związanych z rozwojem i edukacją, w szczególności, algorytmów sztucznej inteligencji oraz mechanizmów uczenia maszynowego.

"Firma czy organizacja nie istnieje bez człowieka. Dlatego najważniejsi dla nas przy realizacji projektów są ludzie i ich potrzeby."

Partnerzy