Oferta

Dla Uczelni

Wspieramy uczelnie we wprowadzaniu programów kształcenia realizowanych w formule online. Zapewniamy w tym zakresie zarówno wsparcie technologiczne, jak i merytoryczne oraz metodyczne związane m.in. z przygotowaniem i nagraniem wysokiej jakości kursów e-learningowych w formacie wideo.

Oferujemy proste we wprowadzeniu i integracji z innymi systemami uczelni rozwiązania IT takie jak: systemy dziekanatowe, narzędzia low-code ułatwiające cyfrowy obieg dokumentów i digitalizację procesów, systemy do zbierania i oceny dorobku naukowego pracowników, a także rozwiązania chatbotowe oparte na sztucznej inteligencji i dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki danej uczelni. 

Oferujemy wsparcie w wyborze i wdrożeniu platform e-learningowych (LMS), które najlepiej odpowiadają potrzebom uczelni, a także rozwiązań umożliwiających przeprowadzanie egzaminów online w bezpieczny sposób.

Na podstawie prowadzonego audytu, a także z uwzględnieniem specyfiki i indywidualnych potrzeby każdej uczelni, oferujemy opracowanie dedykowanej strategii cyfryzacji i digitalizacji uczelni. Pomagamy w wyborze i wdrożeniu rozwiązań w największym stopniu podnoszących bezpieczeństwo gromadzonych danych i efektywność działania.  

W ścisłej współpracy z biznesem oraz uczelniami kreujemy odpowiadające potrzebom, przyszłościowe kierunki studiów dyplomowych i podyplomowych, które przygotują studentów do najbardziej efektywnego funkcjonowania na rynku pracy przyszłości.

Pomagamy uczelniom o różnej wielkości i specyfice zidentyfikować ich silne i słabe strony – w efekcie podnosimy jakość kształcenia oraz usprawniamy procesy wewnętrzne, aby spełniały wysokie standardy nauczania, wymogi stawiane przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na zlecenie uczelni przygotowujemy wsad merytoryczny do wniosków o finansowanie rozwoju ze środków Unii Europejskiej, który umożliwi uzyskanie funduszy, a następnie realizację zadań służących rozwojowi uczelni.

Wspieramy w procesie wypracowania strategii działania. Moderujemy cały proces, prowadzimy badania ilościowe i jakościowe służące pozyskaniu danych i informacji niezbędnych do zaprojektowania strategii. W ramach podejmowanych działań oferujemy również przeprowadzenie kompleksowych badań, które mają na celu wskazanie najbardziej perspektywicznych i efektywnych ekonomicznie produktów edukacyjnych.

Pomagamy w lepszym zrozumieniu wartości, zachowań i relacji wewnątrz instytucji. Rozmawiamy z pracownikami, wykonujemy badania ankietowe, następnie formułujemy wnioski i zalecenia, a także prowadzimy warsztaty komunikacji i współpracy. Działania te poprawiają jakość pracy w zespołach i znacząco podnoszą efektywność pracy uczelni.

Działamy w ścisłej współpracy z inwestorem i oferujemy kompleksowe wsparcie, w wymiarze zarówno formalnym, jak i produktowym przy wprowadzaniu nowej uczelni na rynek. Wspomagamy również podmioty już funkcjonujące w procesie ich zmian właścicielskich.

Dla Biznesu

Tworzymy nowoczesne kursy online w formacie wideo stworzone dla pracowników firm i ich klientów. Nasze usługi w tym zakresie kierujemy przede wszystkim do podmiotów z szeroko rozumianej branży medycznej i IT.

Pomagamy w zakresie projektowania i wdrażania uszytych na miarę rozwiązań edukacyjnych dedykowanych ich pracownikom – realizowanych w formule stacjonarnej lub wirtualnej uczelni korporacyjnej.

Pomagamy podmiotom z branży IT w adaptacji ich produktów i usług do potrzeb uczelni i szkół, a także kreowaniu nowych rozwiązań adresowanych do instytucji edukacyjnych.

Dostarczamy firmom rozwiązania, które służą podnoszeniu i nabywaniu nowych umiejętności przez osoby pracujące w organizacji. Układamy indywidualne programy szkoleniowe, które odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy i pracodawców.

Dla Społeczeństwa

Prowadzimy badania ilościowe i jakościowe, a także analizy trendów związanych z rozwojem i zmianami zachodzącymi w obszarze edukacji, nowych technologii, cyfryzacji i rynku pracy.

Oferujemy otwarte szkolenia (webinary) służące popularyzacji wiedzy w różnych grupach społecznych oraz promocji zdrowia psychicznego. 

Jesteśmy autorami programów tutoringowych i mentoringowych, które odpowiadają potrzebom uczelni i studentów. Pozwalają one na indywidualizację kształcenia, pracę na mocnych stronach i talentach, a w efekcie o wiele lepsze przygotowanie studentów do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.