Eksperci Fundacji

dr Łukasz Fojutowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie strategii przedsiębiorstw, menedżer szkolnictwa wyższego  z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowany konsultant zarządzania, trener biznesu, tutor i coach ICF. Specjalizuje się w projektowaniu usług edukacyjnych dla szkół wyższych oraz programów rozwojowych dla menedżerów w organizacjach. Jest współwłaścicielem firmy konsultingowej Klinika Organizacji, w ramach której zajmuje się projektowaniem strategii rozwoju biznesu oraz doradztwem dla menedżerów w zakresie zarządzania zespołami, diagnozy potencjału pracowników oraz analizy i zmiany kultury organizacyjnej. Prowadzi warsztaty oraz procesy coachingowe związane z komunikacją i współpracą w zespołach, podnoszeniem kompetencji menedżerskich oraz zarządzaniu zmianą.

Przez ponad 12 lat pełnił w uczelniach niepublicznych funkcje prorektora, prodziekana i pełnomocnika rektora zajmując się zarządzaniem obszarem dydaktyki, przygotowywaniem oferty kierunków studiów i kursów e-learningowych oraz wdrażając rozwiązania technologiczne do edukacji online.

Autor i współautor artykułów naukowych, opracowań oraz raportów na temat kompetencji przyszłości, diagnozy potencjału pracowników, zarządzania zespołami oraz silver economy.

W Fundacji zajmuje się:

Edukacja będzie musiała sprostać wyzwaniom współczesnego świata, w którym deficyt wszelkich zasobów to codzienność, a świadomość konieczności ich efektywnego wykorzystania jest powszechna. Będzie to miało kluczowy wpływ na postrzeganie indywidualnych predyspozycji uczniów/studentów i rolę nauczyciela-mentora. System edukacji skoncentruje się na personalizacji treści, metod i narzędzi uczenia, wykorzystując technologie wirtualne.
dr Łukasz Fojutowski
Przyszłość edukacja. Scenariusze 2046
Więcej informacji o ekspercie:

dr Krzysztof Patkowski

Politolog, dziennikarz, trendwatcher, manager z wieloletnim doświadczeniem. Od prawie 20 lat pracuje na styku edukacji i biznesu – obecnie jako Dziekan ds. Realizacji Kształcenia w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Kreując we współpracy z pracodawcami i biznesem nowoczesne i praktyczne rozwiązania edukacyjne pozwalające studentom, jak najlepiej przygotować się do funkcjonowania na stale zmieniającym się rynku pracy.

Tworzy i rozwija unikatowe w skali kraju – praktyczne i nagradzane produkty edukacyjne i modele kształcenia będące odpowiedzią nie tylko na to, jak zmienia się globalna gospodarka i rynek pracy, ale też zmiany te wyprzedzające.

Autor i współautor licznych badań, raportów, analiz i innych publikacji związanych z tematem kompetencji przyszłości, możliwościami ich kształcenia i praktycznym znaczeniem dla efektywnego funkcjonowania na rynku pracy zarówno przez absolwentów, jak i osób dłużej na nim obecnych.

W Fundacji zajmuje się:

Liczne badania wskazują na lukę pomiędzy kompetencjami świeżo upieczonych absolwentów uczelni a potrzebami pracodawców. Dotyczy ona dwóch obszarów. Wielu absolwentów nie ma wyspecjalizowanych umiejętności praktycznych, pomimo że posiadają często dużą wiedzy teoretyczną. Po drugie, większości z nich brakuje kompetencji miękkich, głównie umiejętności związanych ze współpracą w zespole, organizowaniem własnej pracy i samodzielnością, rozwiązywaniem konfliktów, elastycznością, radzeniem sobie ze stresem, efektywną komunikacją i zarządzaniem ludźmi.
dr Krzysztof Patkowski
Czego pragną studenci? Czy szkoły wyższe naprawdę rozumieją oczekiwania studenta?

Adriana Szmuc

Ekonomistka, dyplomowana projektantka usług, tutor i konsultantka zarządzania. Przez ponad 15 lat była menedżerką w branży edukacyjnej. Zarządzała małą uczelnią niepubliczną jako jej dyrektor, a następnie zarządzała obszarem usług na jednej z poznańskich uczelni przeprowadzając działy usługowe przez największą zmianę obsługi klienta (studenta, wykładowcy) na rynku edukacji w Polsce.

Obecnie jest współwłaścicielką firmy konsultingowej i doradza swoim klientom w obszarze zarządzania oraz wspiera menedżerów w rozwoju kompetencji liderskich. Pomaga również startupom w układaniu swojego biznesu tak, aby był gotowy na jego skalowanie. Inicjatorka wielu projektów wspierania i budowania zespołów oraz zarządzania kompetencjami w organizacjach, twórczyni rozwiązań z pogranicza biznesu i IT. Swoje doświadczenia wykorzystywała również pracując w branży projektowania usług, gdzie współtworzyła nowe rozwiązania dla branży finansowej.

Entuzjastka włączania różnorodności w organizacjach, wspiera kobiety realizując warsztaty dla liderek oraz wydarzenia dla kobiet związane z podnoszeniem kompetencji i rozwojem kariery. Działa również na rzecz wykorzystywania kompetencji i doświadczeń osób starszych na zmieniającym się rynku pracy.

W Fundacji zajmuje się:

Menedżer, który awansował w ramach swojego działu może mieć bardzo mocne przekonanie, że musi wzmacniać te zachowania, za które został doceniony. Angażuje się zatem jeszcze bardziej niż wcześniej, narzuca swoim pracownikom swoje sposoby działania, gdyż według jego opinii prowadzą one do najlepszych efektów. Tymczasem konieczna jest autorefleksja, spojrzenie z dystansu na proces pracy i wypracowanie nowych metod działania wspólnie z podwładnymi.
Adriana Szmuc
O czym powinien pamiętać menedżer