Zarząd Fundacji

dr Łukasz Fojutowski

Prezes Zarządu Fundacji

Doktor nauk ekonomicznych, doświadczony manager i certyfikowany konsultant zarządzania, ekspert w zakresie projektowania strategii i kultury organizacyjnej, doradca w uczelniach wyższych w zakresie rozwoju, projektowania i wdrażania produktów edukacyjnych, coach ACC ICF, trener biznesu, certyfikowany moderator Design Thinking oraz tutor w edukacji.

Badacz i pasjonat wszystkiego, co związane z zarządzaniem zespołami i rozwijaniem kompetencji oraz edukacją online. Współautor nagradzanych interdyscyplinarnych kierunków studiów, programów tutoringowych i mentoringowych oraz innowacyjnych koncepcji kształcenia opartych na ścisłej współpracy z rynkiem pracy. Ma naturę Boba Budowniczego, dlatego ciągle coś wymyśla, tworzy, wdraża i rozwija…