Nasi Eksperci

dr Łukasz Fojutowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie strategii przedsiębiorstw, menedżer szkolnictwa wyższego  z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowany konsultant zarządzania, trener biznesu, tutor i coach ICF. Specjalizuje się w projektowaniu usług edukacyjnych dla szkół wyższych oraz programów rozwojowych dla menedżerów w organizacjach. Jest współwłaścicielem firmy konsultingowej Klinika Organizacji, w ramach której zajmuje się projektowaniem strategii rozwoju biznesu oraz doradztwem dla menedżerów w zakresie zarządzania zespołami, diagnozy potencjału pracowników oraz analizy i zmiany kultury organizacyjnej. Prowadzi warsztaty oraz procesy coachingowe związane z komunikacją i współpracą w zespołach, podnoszeniem kompetencji menedżerskich oraz zarządzaniu zmianą.

Przez ponad 12 lat pełnił w uczelniach niepublicznych funkcje prorektora, prodziekana i pełnomocnika rektora zajmując się zarządzaniem obszarem dydaktyki, przygotowywaniem oferty kierunków studiów i kursów e-learningowych oraz wdrażając rozwiązania technologiczne do edukacji online.

Autor i współautor artykułów naukowych, opracowań oraz raportów na temat kompetencji przyszłości, diagnozy potencjału pracowników, zarządzania zespołami oraz silver economy.

W Fundacji zajmuje się:

Edukacja będzie musiała sprostać wyzwaniom współczesnego świata, w którym deficyt wszelkich zasobów to codzienność, a świadomość konieczności ich efektywnego wykorzystania jest powszechna. Będzie to miało kluczowy wpływ na postrzeganie indywidualnych predyspozycji uczniów/studentów i rolę nauczyciela-mentora. System edukacji skoncentruje się na personalizacji treści, metod i narzędzi uczenia, wykorzystując technologie wirtualne.
dr Łukasz Fojutowski
Przyszłość edukacja. Scenariusze 2046

Adriana Szmuc

Ekonomistka, dyplomowana projektantka usług, tutor i konsultantka zarządzania. Przez ponad 15 lat była menedżerką w branży edukacyjnej. Zarządzała małą uczelnią niepubliczną jako jej dyrektor, a następnie zarządzała obszarem usług na jednej z poznańskich uczelni przeprowadzając działy usługowe przez największą zmianę obsługi klienta (studenta, wykładowcy) na rynku edukacji w Polsce.

Obecnie jest współwłaścicielką firmy konsultingowej i doradza swoim klientom w obszarze zarządzania oraz wspiera menedżerów w rozwoju kompetencji liderskich. Pomaga również startupom w układaniu swojego biznesu tak, aby był gotowy na jego skalowanie. Inicjatorka wielu projektów wspierania i budowania zespołów oraz zarządzania kompetencjami w organizacjach, twórczyni rozwiązań z pogranicza biznesu i IT. Swoje doświadczenia wykorzystywała również pracując w branży projektowania usług, gdzie współtworzyła nowe rozwiązania dla branży finansowej.

Entuzjastka włączania różnorodności w organizacjach, wspiera kobiety realizując warsztaty dla liderek oraz wydarzenia dla kobiet związane z podnoszeniem kompetencji i rozwojem kariery. Działa również na rzecz wykorzystywania kompetencji i doświadczeń osób starszych na zmieniającym się rynku pracy.

W Fundacji zajmuje się:

Menedżer, który awansował w ramach swojego działu może mieć bardzo mocne przekonanie, że musi wzmacniać te zachowania, za które został doceniony. Angażuje się zatem jeszcze bardziej niż wcześniej, narzuca swoim pracownikom swoje sposoby działania, gdyż według jego opinii prowadzą one do najlepszych efektów. Tymczasem konieczna jest autorefleksja, spojrzenie z dystansu na proces pracy i wypracowanie nowych metod działania wspólnie z podwładnymi.
Adriana Szmuc
O czym powinien pamiętać menedżer

Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, profesor uczelni w Zakładzie Komunikacji Społecznej UAM, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, twórca i kierownik „Podyplomowych studiów komunikacji marketingowej i public relations” oraz studiów magisterskich „Nowe media w komunikacji”, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Rady Kształcenia Szkoły Nauk Społecznych UAM, członek Komitetu nauk o komunikacji społecznej i mediach Polskiej Akademii Nauk, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu marketingu politycznego, problematyki polityzacji mediów i mediatyzacji polityki, znaczenia wolności mediów w liberalnej demokracji, marketingu społecznego i public relations oraz komunikowania lokalnego.

W latach 2003-2007 pracownik działu public relations Izby Skarbowej w Poznaniu, w latach 2007-2022 redaktor naczelny Ratajskiej Telewizji Kablowej.

Komentator bieżących wydarzeń politycznych i społecznych w mediach regionalnych i ogólnopolskich.

Przewodniczący Rady Osiedla Żegrze (jednostki pomocniczej miasta Poznania), współautor dwóch zrealizowanych projektów Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego – „RoweLove Rataje” i „Sportowe Żegrze”.

W Fundacji zajmuje się:

Jak pisał Kurt Lewin „nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”. Dlatego też kluczem do sukcesu w tworzeniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej jest umiejętne połączenie teorii z praktyką. Absolwent studiów, które tworzymy ma zostać wyposażony w niezbędny zasób wiedzy teoretycznej oraz całą gamę umiejętności praktycznych. Ma być mądrym człowiekiem, wyposażonym w praktyczne umiejętności pozwalające odnaleźć się na rynku pracy.
Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski

Artur Brzyski

Konsultant i menedżer. Od 15 lat jego specjalizacją są dwa obszary: strategie rozwoju przedsiębiorstw oraz projektowanie i rozwój produktów, w tym produktów edukacyjnych dla uczelni. Za cele swojej współpracy z organizacją zawsze stawia sobie: zwiększenie konkurencyjności, zwiększenie rentowności oraz wdrożenie właściwych procesów, które dodadzą energii i motywacji zespołowi do realizacji tych celów.

Jako niezależny konsultant wspomaga firmy w obszarach związanych z zarządzaniem i rozwojem. Dobiera metodyki do celów i pracuje w: Agile/Scrum, Kanban, Design Thinking, Service Design, Lean Start-up, Continous Product Discovery…

Współpracuje z firmami w obszarze projektowania innowacji, rozwoju produktów, usług, formułowaniu i egzekwowaniu strategii. 
Wśród bardziej znanych klientów są m.in. Visa, BlueMedia, mBank, Standander, KonicaMinolta, Eurocash, Miasto Poznań, LUG.

Dzieli się wiedzą jako praktyk na szkoleniach i warsztatach, ale także na studiach MBA i studiach podyplomowych.dr Artur Pohl

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Stypendysta w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych, autor licznych publikacji naukowych i członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Koordynator Projektu „Laboratorium Innowacji Społecznych”, wzmacniającego kompetencje zawodowe, analityczne, informatyczne i przedsiębiorczość studentów.

Od ponad 10 lat zajmuje się kwestiami programów studiów – ich tworzeniem, opiniowaniem oraz dostosowywaniem do wymogów prawnych i potrzeb rynku. Współtwórca systemu planowania i zarządzania procesem kształcenia, a także koordynator sekcji planowania zajęć na Wydziale nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Jest zwolennikiem wykorzystywania i opierania rozwoju na innowacjach technologicznych oraz społecznych, a także korzystania ze sprawdzonych w innych państwach rozwiązań, mogących odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata.

W Fundacji zajmuje się:

Postęp, także ten technologicznych, jest nieunikniony i jako taki stawia przed ludźmi nowe wyzwania, ale przynosi też szanse i rozwiązania dotychczasowych problemów. Nie inaczej jest w sektorze edukacji, w tym wyższej, w którym umiejętnie wykorzystane innowacje pozwalają na podnoszenie jakości i warunków kształcenia, jednocześnie tworząc potrzebę ciągłego dostosowywania programów studiów do nowych realiów i oczekiwań studentów i otoczenia społeczno-gospodarczego.
dr Artur Pohl

dr Krzysztof Patkowski

Politolog, dziennikarz, trendwatcher, manager z wieloletnim doświadczeniem. Od prawie 20 lat pracuje na styku edukacji i biznesu – obecnie jako Dziekan ds. Realizacji Kształcenia w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Kreując we współpracy z pracodawcami i biznesem nowoczesne i praktyczne rozwiązania edukacyjne pozwalające studentom, jak najlepiej przygotować się do funkcjonowania na stale zmieniającym się rynku pracy.

Tworzy i rozwija unikatowe w skali kraju – praktyczne i nagradzane produkty edukacyjne i modele kształcenia będące odpowiedzią nie tylko na to, jak zmienia się globalna gospodarka i rynek pracy, ale też zmiany te wyprzedzające.

Autor i współautor licznych badań, raportów, analiz i innych publikacji związanych z tematem kompetencji przyszłości, możliwościami ich kształcenia i praktycznym znaczeniem dla efektywnego funkcjonowania na rynku pracy zarówno przez absolwentów, jak i osób dłużej na nim obecnych.

W Fundacji zajmuje się:

Liczne badania wskazują na lukę pomiędzy kompetencjami świeżo upieczonych absolwentów uczelni a potrzebami pracodawców. Dotyczy ona dwóch obszarów. Wielu absolwentów nie ma wyspecjalizowanych umiejętności praktycznych, pomimo że posiadają często dużą wiedzy teoretyczną. Po drugie, większości z nich brakuje kompetencji miękkich, głównie umiejętności związanych ze współpracą w zespole, organizowaniem własnej pracy i samodzielnością, rozwiązywaniem konfliktów, elastycznością, radzeniem sobie ze stresem, efektywną komunikacją i zarządzaniem ludźmi.
dr Krzysztof Patkowski
Czego pragną studenci? Czy szkoły wyższe naprawdę rozumieją oczekiwania studenta?