Zarząd Fundacji

Marek Banaszak

Prezes Zarządu Fundacji

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu produktami, projektami i zespołami. Praktyczne doświadczenie związane z edukacją zdobywał w instytucjach i organizacjach na wszystkich szczeblach edukacyjnych (zarówno publicznych, jak i niepublicznych), jednak zawsze fascynował go Biznes – stąd współpraca z szeregiem firm związanych z branżą nowych technologii. W pracy zawodowej łączy oba te obszary. Bierze udział i zarządza jednocześnie kilkoma projektami, dzięki czemu holistycznie spogląda na dany produkt i jest w stanie na bieżąco go udoskonalać. 

  • Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej
  • Ekspert w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ds. oceny wniosków “szybkiej ścieżki” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
  • Ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@

dr Łukasz Fojutowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Doktor nauk ekonomicznych, doświadczony manager i certyfikowany konsultant zarządzania, ekspert w zakresie projektowania strategii i kultury organizacyjnej, doradca w uczelniach wyższych w zakresie rozwoju, projektowania i wdrażania produktów edukacyjnych, coach ACC ICF, trener biznesu, certyfikowany moderator Design Thinking oraz tutor w edukacji.

Badacz i pasjonat wszystkiego, co związane z zarządzaniem zespołami i rozwijaniem kompetencji oraz edukacją online. Współautor nagradzanych interdyscyplinarnych kierunków studiów, programów tutoringowych i mentoringowych oraz innowacyjnych koncepcji kształcenia opartych na ścisłej współpracy z rynkiem pracy. Ma naturę Boba Budowniczego, dlatego ciągle coś wymyśla, tworzy, wdraża i rozwija…

dr Krzysztof Patkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Doktor nauk politycznych, manager edukacji z wieloletnim doświadczeniem, akredytowany coach ICF (ACC), certyfikowany tutor, facylitator i moderator Design Thinking, trener oraz wykładowca akademicki.

Ekspert w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów edukacyjnych, w tym produktów dla biznesu, opartych o kształcenie i kształtowanie najbardziej pożądanych i przyszłościowych kompetencji zawodowych i społecznych, edukacji spersonalizowanej opartej o rozbudowane programy stażowe, tutoringowe i mentoringowe. 

Autor i współautor kilkunastu nagradzanych, praktycznych i innowacyjnych w skali kraju kierunków studiów, realizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi oraz ściśle skorelowanych ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy.

Trendwatcher i trendsetter. Bada kompetencje przyszłości, trendy zachodzące na rynku pracy, zarówno z perspektywy osób uczących się, jak i biznesu. Prognozuje, które z kluczowych kompetencji staną się niezbędnym elementem „wyposażenia” absolwentów, ale też osób funkcjonujących już na rynku pracy – przystosowujących się do zmian na nim zachodzących.

Konsultant w zakresie wprowadzania do biznesu programów tutoringowych i mentoringowych, w tym programów wymiany kompetencji opartych o międzypokoleniowy transfer wiedzy.   

Eksperci Fundacji

Judyta Kotarba

Pedagog, akredytowany praktyk tutoringu, trener kompetencji miękkich, certyfikowany trener FRIS, trener kreatywności oraz wykładowca akademicki. W swojej pracy wspiera niezależność, sprawczość i odpowiedzialność młodych ludzi.