Partnerzy

Dołącz do grona Ekspertów i Partnerów

Partnerstwa Fundacji

Partnerzy Fundacji to szkoły, uczelnie wyższe, organizacje i gremia branżowe, stowarzyszenia, zrzeszenia oraz firmy i przedsiębiorstwa z różnych branż, dla których rozwój jest priorytetem działalności.

Eksperci Fundacji to osoby fizyczne wyróżniające się w swojej branży, autorytety, autorzy wartościowych publikacji.

Jak dołączyć do Fundacji w pięciu krokach?

1.
Kontakt

Nawiąż kontakt z nami i wspólnie ustalimy warunki i zasady partnerstwa.Możesz zostać Ekspertem Fundacji i bać udział w projektach, a Twoja firma może zostać Partnerem. 

2.
Porozumienie

Po ustaleniu zasad i warunków współpracy podpiszemy z Tobą porozumienie partnerskie, które będzie określało wzajemne zobowiązania.

3.
Materiały

W celu skutecznego komunikowania zewnętrznego poprosimy Cię o przekazanie materiałów graficznych (zdjęcie, logotyp).

4.
Komunikacja

Wspólnie będziemy komunikować partnerstwo na stronach internetowych, kanałach social media oraz newsletterach. 

5.
Projekty

Gdy tylko na horyzoncie pojawią się interesujące projekty, bedziemy je wspólnie realizować. Wszystko na zasadach win-win. 

ZASADY POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO

  1. Fundacja Rozwoju, Edukacji i Technologii realizuje swoje cele statutowe między innymi w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi i społecznymi. 
  2. Partnerstwo realizowane jest na podstawie podpisanego obustronnie Porozumienia o współpracy. 
  3. W ramach porozumienia o współpracy Strony deklarują:
    – współpracę merytoryczną przy projektowaniu i realizacji projektów,
    – współpracę komunikacyjną i wizerunkową. 
  4. Porozumienie o współpracy nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami finansowymi wobec Stron porozumienia. 
  5. Strony porozumienia mogą zawierać ze sobą osobne umowy w ramach realizowanych projektów na realizację zlecenia lub przygotowanie dzieła, w których określone są zobowiązania finansowe.